Proteinkemi og enzymologi I

Kursusindhold

Teoretisk grundkursus i proteinkemi og enzymologi. I kurset gennemgås aminosyrernes kemi, proteiners strukturelle niveauer, proteinstrukturbestemmelse, proteinstabilitet, proteinfleksibilitet, enzymkinetik og enzymmekanismer, protein-ligand interaktioner, membranproteiner samt proteinmodifikationer. Under denne gennemgang lægges vægt på betydningen for proteinfunktion og forståelsen af relevante sygdomme og behandling af disse.

Engelsk titel

Protein Chemistry and Enzymology I

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende kan:

 • Redegøre for aminosyrernes struktur, herunder visse posttranslationelle modifikationer, og funktionelle egenskaber
 • Redegøre for og beskrive primær- sekundær, tertiær og kvartenærstruktur
 • Redegøre for proteinmodifikationer i forbindelse med sekretorisk transport, samt analytiske metoder i relation til dette emneområde
 • Redegøre for betydningen af proteinstruktur for proteinfunktion
 • Redegøre for almindelige begreber og analysemetoder inden for proteinevolution (divergent/konvergent evolution, ortolog/paralog)
 • Redegøre for kovalente og ikke-kovalente interaktioner og fysiske kræfter af betydning for proteiner, herunder vands betydning for samme
 • Beskrive anvendelsen af metoder til analyse af proteinstrukturer (fluorescens spektroskopi, absorbtion, massespektrometri, cirkulær dikroisme, NMR-spektroskopi, røntgen diffraktion, krystallisation)
 • Beskrive metoder til proteinoprensning (kromatografi og elektroforese)
 • Identificere og klassificere proteinstrukturer, herunder proteinklasser og udvalgte proteinmotiver samt kende til eksistens af databaser (SCOP, CATH, PDB)
 • Redegøre for steady-state og Michaelis-Menten enzymkinetik
 • Redegøre for kinetik og –termodynamik i relation til enzymfunktion og proteinstabilitet
 • Definere enzym, cofaktor, coenzym, holo- og apoenzym
 • Redegøre for og beskrive hvorledes enzymaktivitet kan reguleres in vivo og in vitro (hæmmere, regulatoriske enzymer, allosteri, feedback inhibering, reversibel kovalent modifikation, fosforylering, zymogen)
 • Redegøre for enzymatisk og inhibitorisk kontrol af blodkoagulations- og fordøjelsessystemet
 • Beskrive og forklare enzymmekanismer og –funktion (serinproteaser, glykosidaser (lysozym), metalloenzymer, syre-base katalyse, kovalent katalyse, metalion katalyse, nukleofil)
 • Redegøre for og beskrive proteinfoldning og -misfoldning samt proteinstabilitet
 • Beskrive assisteret proteinfoldning og chaperoner
 • Beskrive strukturelle og funktionelle aspekter af protein-ligand interaktioner
 • Redegøre for struktur og funktion af hæmoglobin, herunder også regulering, inhibering og relaterede sygdomme
 • Redegøre for protein eksport ud af cellen
 • Redegøre for biologiske membraners opbygning og topologi af membranproteiner
 • Redegøre for hydropati plot
 • Redegøre for membranproteiners funktion og struktur

 

Færdigheder:

Den studerende kan:

 • Demonstrere forståelse for anvendelsen af metoder til analyse af proteinstrukturer (fluorescens spektroskopi, absorbtion, massespektrometri, cirkulær dikroisme, NMR-spektroskopi, røntgen diffraktion, krystallisation)
 • Demonstrere forståelse for metoder til proteinoprensning (kromatografi og elektroforese)
 • Analysere proteinstrukturer, herunder proteinklasser og udvalgte proteinmotiver samt kunne anvende (PDB) og forstå (SCOP, CATH) databaser
 • Analysere, anvende og vurdere kinetiske og termodynamiske parametre (KM, Vmax, v0, kcat, KI, Ka, Keq, Kd, m, Cm, Tm, ∆G, ∆H, ∆S)
 • Anvende og vurdere anvendeligheden af metoden dobbelt reciprokt plot til bestemmelse af kinetiske parametre
 • Forklare og vurdere resultater fra kinetiske og termodynamiske analyser af proteiner
 • Anvende og vurdere termodynamiske og ligevægtsanalyser af protein-ligand interaktioner
 • Forklare allosteri og kooperativitet
 • Anvende og vurdere Hill plots og Scatchard plots til beregning af parametre af relevans for ligand-binding, herunder allosteri og kooperativitet
 • Analysere og løse problemstillinger af proteinkemisk karakter i relation til en eller flere af kursets emneområder

 

Kompetencer:

Den studerende kan:

 • Diskutere, evaluere og perspektivere problemstillinger af proteinkemisk karakter i relation til en eller flere af kursets emneområder.

Forelæsninger og eksaminatorier.

Pensum i alle kurser fra 1. og 2. blok forudsættes bekendt.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Almindelig lommeregner tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne følgende i relation til proteiner på overbevisende vis:

 • Redegøre for aminosyrernes struktur og funktionelle egenskaber
 • Redegøre for og beskrive primær- sekundær, tertiær og kvartenærstruktur
 • Redegøre for proteinmodifikationer i forbindelse med sekretorisk transport
 • Redegøre for betydningen af proteinstruktur for proteinfunktion
 • Redegøre for kovalente og ikke-kovalente interaktioner og fysiske kræfter af betydning for proteiner, herunder vands betydning for samme.
 • Beskrive og demonstrere forståelse for anvendelsen af metoder til analyse af proteinstrukturer (fluorescens spektroskopi, absorbtion, massespektrometri, cirkulær dikroisme, NMR-spektroskopi, røntgen diffraktion, krystallisation)
 • Beskrive og demonstrere forståelse for metoder, der benyttes til proteinoprensning (kromatografi og elektroforese)
 • Analysere, identificere og klassificere proteinstrukturer, herunder proteinklasser og udvalgte proteinmotiver samt kunne anvende og forstå databaser (SCOP, CATH, PDB)
 • Redegøre for almindelige begreber og analysemetoder inden for proteinevolution (lineær alignment, divergent/konvergent evolution, ortolog/paralog)
 • Redegøre for kinetik og –termodynamik i relation til enzymfunktion og proteinstabilitet
 • Beregne og forstå kinetiske og termodynamiske parametre (KM, Vmax, v0, kcat, KI, Ka, Keq, Kd, m, Cm, Tm, ∆G, ∆H, ∆S)
 • Tolke resultater for kinetiske og termodynamiske analyser af proteiner
 • Redegøre for steady-state og Michaelis-Menten enzymkinetik
 • Definere enzym, cofaktor, coenzym, holo- og apoenzym
 • Redegøre for og beskrive hvorledes enzymaktivitet kan reguleres in vivo og in vitro (hæmmere, regulatoriske enzymer, allosteri, feedback inhibering, reversibel kovalent modifikation, fosforylering, zymogen)
 • Redegøre for enzymatisk og inhibitorisk kontrol af blodkoagulations- og fordøjelsessystemet
 • Beskrive og forklare enzymmekanismer og –funktion (serinproteaser, glykosidaser (lysozym), metalloenzymer, syre-base katalyse, kovalent katalyse, metalion katalyse, nukleofil)
 • Redegøre for og beskrive proteinfoldning og -misfoldning samt proteinstabilitet
 • Beskrive assisteret proteinfoldning og chaperoner
 • Anvende og vurdere anvendeligheden af metoden dobbelt reciprokt plot til bestemmelse af kinetiske parametre
 • Beskrive strukturelle og funktionelle aspekter af protein-ligand interaktioner
 • Anvende og vurdere thermodynamiske og ligevægtsanalyser af protein-ligand interaktioner
 • Forklare allosteri og kooperativitet
 • Anvende og vurdere Hill plots og Scatchard plots til beregning af parametre af relevans for ligand-binding, herunder allosteri og kooperativitet
 • Redegøre for struktur og funktion af hæmoglobin, herunder også regulering, inhibering og relaterede sygdomme
 • Redegøre for protein eksport ud af cellen
 • Redegøre for biologiske membraners opbygning og topologi af membranproteiner
 • Redegøre for hydropati plot
 • Redegøre for membranproteiners funktion, især som transportører af hydrofile stoffer
 • Analysere og løse problemstillinger af proteinkemisk karakter i relation til en eller flere af kursets emneområder.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Eksamen
 • 4
 • Kollokvier
 • 24
 • E-læring
 • 2
 • Forberedelse
 • 162
 • Total
 • 206