Komparativ anatomi

Kursusindhold

Kurset indeholder en række forelæsninger samt praktiske øvelser, hvor udvalgte dyr studeres og deres anatomi og diversitet demonstreres.

Engelsk titel

Comparative Anatomy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Målbeskrivelse

Viden:
Kursets formål er at give den studerende en forståelse af, hvordan grundlæggende biologiske behov har fundet forskellige anatomiske og fysiologiske løsninger på tværs af den biologiske diversitet indenfor dyreriget med fokus på hvirveldyrene.

Færdigheder:
Der vil blive lagt vægt på at den studerende får et indblik i den komparative anatomi's fagterminologi, anvendelsesmuligheder og relevans for biomedicin, samt "hands-on" erfaringer i form af dissektioner af udvalgte arter ved de praktiske øvelser.

Kompetencer:
Kurset skal give den studerende en introduktion til det teoretiske grundlag, der skal til for at foretage et kritisk og hensigtsmæssigt valg af optimale modelorganismer til en given biomedicinsk undersøgelse.

Undervisningen løber over 7 uger og består af fælles forelæsninger mandag kl. 10-12 og af kombinerede forelæsninger og praktiske øvelser i form af holdundervisning tirsdag kl. 13-16 og fredag, Hold 1: kl. 9-12, Hold 2: kl. 13-16.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Underviser giver skriftlig feedback på skriveøvelse udført i grupper og mundtlig feedback på studenterfremlæggelser. I forbindelse med studenterfremlæggelser indgår ligeledes peerfeedback.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelsen af den skriftlige prøve sker på baggrund af en samlet vurdering af besvarelserne på enkeltopgaver i det stillede opgavesæt. Prøven er bestået, når den studerende udviser et tilstrækkeligt kendskab til fagets terminologi, hvirveldyrenes diversitet og de gennemgåede organsystemers anatomi og fysiologi.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 153
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • Total
 • 206