Praktik A (SLING)

Kursusindhold

Forudsætninger for et vellykket praktikophold samt retningslinier for studerende og praktikværter er beskrevet på hjemmesiden www.skovskolepraktik.dk .

Praktikken kan aftales i offentlige og private virksomheder i Danmark og i udlandet og skal godkendes af Skovskolen.

Engelsk titel

Internship A (SLING)

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Formålet med praktikken er at den studerende bringer tilegnet viden og færdigheder i spil i en professionsfaglig kontekst og reflektere over virksomhedens opgaveløsninger i forhold til teorien erhvervet på uddannelsen.

Formålene indebærer at den studerende:

Viden

 • har viden om virksomhedens forretningsgrundlag, herunder mål, strategi, værdier, opgaver og økonomi
 • har viden om virksomhedens organisation og samspil med myndigheder, det omgivende samfund, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter
 • har viden om virksomhedens typiske arbejdsopgaver

 

Færdigheder

 • kan opsøge faglige problemstillinger af relevans for virksomheden
 • kan formulere individuelle læringsmål, der kobler faglighed og relevant praksisviden
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere professionsrettede arbejdsopgaver på et fagligt tilfredsstillende niveau
 • kan iagttage og reflektere over praktikstedets administration, ledelse og drift
 • kan indgå i og bidrage til faglige netværk

 

Kompetencer

 • kan afprøve og udvikle egne færdigheder i et samarbejde med praktikstedet og virksomhedens samarbejdspartnere
 • kan afprøve teoretiske problemstillinger i praktikforløbet med henblik på at skabe sammenhæng mellem erfarings- og teoridannelse
 • kan indgå i en konstruktiv dialog med praktikstedet i forhold til praktikstedets organisation og håndtering af arbejdsopgaver
 • kan kvalificere egen læring gennem erfaringsudveksling med studerende på andre praktiksteder
 • kan udvise planlægnings- og handlekompetence i relation til relevante arbejdsopgaver og samarbejsrelationer

 

Virksomhedspraktik

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Portfolio
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig portfolio samles og afleveres sidst i praktikken med en efterfølgende mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den skriftlige portfolio vægtes med 40% fordelt på følgende måde:

Den mundtlige prøve vægtes med 60%

Der gives én samlet karakter

 • Kategori
 • Timer
 • Praktik
 • 703
 • Forberedelse
 • 83
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 787