Ret og Humaniora - OBS: FAGET ER NEDLAGT I EFTERÅRSSEMESTERET 2017

Kursusindhold

Et juridisk fag, der handler om jura og humaniora og forholdet mellem dem, har længe været kendt ved fremtrædende universiteter i USA og enkelte europæiske universiteter. Kurset bygger på erfaringer herfra og vil konfrontere de studerende med en række problemstillinger, tolkninger og eksempler hentet fra grænseområder mellem jura og humaniora. Det gælder således forholdet mellem ret, litteratur og sprog, om rettens visualisering i bygninger (arkitektur) og som ikonografi (billedkunst), om performativ kunst som film (og TV), betydningen af juraen for kulturbevaring i bred forstand samt forholdet til andre videnskaber som historie og antropologi. Undervisningsforløbet vil være opdelt i sammenhængende dele, der hver for sig søger at gå i dybden med disse problemstillinger. I undervisningen vil foruden fagets lærere deltage eksperter inden for de enkelte fagområder.

Engelsk titel

Law and humanities - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE AUTUMN SEMESTER 2017

Målbeskrivelse

Viden:

Kurset tilsigter at sætte juraen og dens metoder i perspektiv ved at introducere metoder og synssæt fra humanistiske fag.
Kursets mål er at uddanne bedre jurister med en bredere horisont og med evne til at samarbejde med repræsentanter for andre fag og forstå deres måde at gribe problemstillinger an på.


Færdigheder:

 • Kurset sætter de studerende i stand til bedre at identificere juridiske problemer i komplekse sammenhænge.
 • Kurset fremmer læsefærdighed og forståelse af den omgivende verden og de mange signaler (tegn), der udsendes af kunstværker af retlig relevans.
 • Kurset sætter de studerende i stand til at benytte juraen i nye sammenhænge.
 • Kurset letter forståelsen af andres arbejdsmetoder og deres systematiske og faglige tilgang til et stof.

 

Kompetencer:

 • Kurset retter sig til alle juridiske studerende, men fortrinsvis til dem, der i deres fremtidige virke har brug for og lyst til at kende kulturlivet og arbejde sammen med kreative mennesker eller andre, som er optaget af de mange retlige forhold, som er knyttet til kulturen, dens udvikling og bevaring.
 • Kurset er nyttigt for advokater, som møder og rådgiver repræsentanter for kulturlivet i deres dagligliv, samt studerende med interesse for museer og kulturinstitutioner og fonde og internationale organisationer, som efterspørger personer med kendskab til både jura og humaniora.

Case-arbejde og studenter-præsentationer

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 69
 • Forberedelse
 • 343,5
 • Total
 • 412,5