Entertainmentret

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende en indsigt i de væsentligste retsområder inden for entertainmentretten.

Entertainmentretten dækker retsområder inden for underholdningsbranchen, hvor der gælder specielle sædvaner og specialiseret praksis. For at have en ordentlig forståelse for disse områder er det nødvendigt at have kendskab til disse sædvaner, praksis m.v. I undervisningen behandles bl.a. spørgsmål som: 

 • Hvordan er kontraktreguleringen inden for musikbranchen (hvilke typer aftaler findes der, hvad er de vigtigste forhold, som man skal være opmærksom på osv.)?
 • Må man bruge eller efterligne andres musik og hvor går grænsen?
 • Hvordan reguleres brug af musik i radio og tv samt online?
 • Er fiktive figurer fra f.eks. film, bøger eller computerspil beskyttet?
 • Kan tjenester som YouTube og Facebook bruge film, musik, fotografier m.v. uden at spørge om lov?
 • Kan en kendt sportsperson forhindre, at vedkommendes navn bruges i et computerspil?
 • Kan man forhindre at ens billede eller navn bruges på sociale medier eller i aviser m.v.?
 • Hvor går grænsen mellem ytringsfriheden og retten til eget navn og billede m.v.?
 • Er koncerter og sportsbegivenheder beskyttet?

 

De retsregler som den studerende vil skulle behandle indenfor entertainmentretten vil primært vedrøre aftaleret, immaterialret, medieret, markedsførings- og konkurrenceret samt almindelige retsgrundsætninger. På kurset vil den studerende bl.a. få detaljeret indsigt i reguleringen inden for følgende områder:

 • Musik
 • Radio og tv
 • Film
 • Multimedie
 • Sociale medier
 • Sport
 • Reklamering
 • Retten til eget navn og billede

 

Området er karakteriseret ved, at det i høj grad udvikles via retspraksis. På kurset vil der således ske en analyse af den seneste retspraksis på de forskellige områder. Desuden vil der være fokus på de typiske kontraktmæssige forhold inden for områderne.

Kurset starter med en generel introduktion til retsområdet, herunder ved at gennemgå retsregler som har betydning for alle de forskellige discipliner inden for entertainmentretten. Herefter gennemgås de enkelte områder inden for entertainmentretten hver for sig.

Entertainmentretten har på mange områder et overlap med immateriel- og markedsføringsretten samt medieretten. Det er dog ikke en forudsætning, at de studerende allerede har gennemført kurser inden for disse områder. Det vil dog være en fordel, at de studerende har kendskab til de civilretlige retsprincipper og grundsætninger, som indgår i BA-uddannelsen.

Engelsk titel

Entertainment Law

Målbeskrivelse

Faget skal gøre den studerende i stand til at:

 • Redegøre for de grundlæggende principper indenfor entertainmentretten.
 • Identificere relevante problemstillinger.
 • Analysere konkrete og komplekse problemstillinger indenfor entertainmentretten.
 • Argumentere for relevante løsninger på disse problemstillinger, herunder ved at foretage afvejning af de relevante argumenter og fremkomme med et fagligt begrundet løsningsforslag.
 • Perspektivere viden om den konkrete problemstilling på en måde der viser det fornødne overblik.
 • Formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

 

Undervisningsformen vil være dialogbaseret med inddragelse af de studerende, som - på et frivilligt grundlag - vil skulle præsentere væsentlig domsprakis for de øvrige studerende. Dertil vil der i undervisningen indgå oplæg fra relevante interessenter i industrien, som vil præsentere erfaringer fra deres praktiske arbejde med entertainmentretten.

Uddrag af Personlighedsret (Schønning m.fl.):

 • Kapitel 1: Generel indføring i det eksisterende lovgrundlag
 • Kapitel 3: Retten til eget billede
 • Kapitel 4: Retten til egen figur
 • Kapitel 6: Retten til eget navn
 • Kapitel 9: Arrangementsbeskyttelsen
 • Kapitel 11: Personlighedsretten – hvornår må man gerne?

 

Uddrag af E-handelsloven med kommentarer (Plesner m.fl.):

 • Kapitel 6: Formidleransvaret

 

Uddrag af Musikaftaler (Plesner m.fl.):

 • Kapitel 4: Indspilningsaftaler
 • Kapitel 7: Musikforlagsaftaler
 • Kapitel 8: Managementaftaler
 • Kapitel 9: Liveaftaler

 

Uddrag af Mediejura (Sandfeld Jakobsen m.fl.)

 • Kapitel 2: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og medieretten
 • Kapitel 3: Medierne og privatlivets fred
 • Kapitel 4: Æresretten. Injurier og beskyldninger
 • Kapitel 9: Medier og persondata

 

Materialesamling (lovtekster, retspraksis og supplerende litteratur)

Beslægtede fag: Aftaleret, immaterialret, medieret, markedsførings- og konkurrenceret samt almindelige retsgrundsætninger.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studernede vil løbende få feedback på baggrund af deres præstationer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 28
 • Forberedelse
 • 178,25
 • Total
 • 206,25