Persondataret

Kursusindhold

Faget angår under hvilke betingelser personoplysninger kan behandles i både den offentlige og den private sektor, herunder hvilke rettigheder de registrerede har, mulighederne for internationale persondataoverførsler, håndhævelse (tilsyn) og sanktionering.
Udgangspunktet tages i persondataloven og direktiv 95/46 samt i forordning 2016/679 (der dog først får virkning maj 2018). Relevant praksis fra Datatilsynet og domme fra EUD inddrages.

Forudsætter ikke andre KA fag

I relation til BA er der tråde tilbage til bl.a. Forvaltningsret og Individets grundlæggende rettigheder

Engelsk titel

Personal Data Law

Målbeskrivelse

Viden: Kende persondatarettens grundlæggende regler

Færdighed: Kunne identificere en persondataretlig problemstilling og angive hvorledes den skal løses

Kompetence: Først og fremmest: at kunne tænke persondataretligt - Herudover være i stand til at rådgive både myndigheder og virksomheder

Diskussion af problemstillinger, cases, primært hentet fra Datatilsynets praksis.
Gruppeforelæggelser vedrørende større problemstillinger

Efterårssemesteret 2017:

Databeskyttelsesret (4.udg. 2013) kapitel 2(67-109), kapitel 3-11

I alt 374 sider

 

Forårssemesteret 2018:

Peter Blume: Den nye persondataret (DJØF 2016)

 

Peter Blume: Databeskyttelsesret kapitel 1: Personen og det private

Peter Blume: Persondatarettens brudflader, Juristen 2017

WP 243/2016: Guidelines for Data Protection Officers

WP 248/2017: Guidelines for Data Protection Impact Assessment

Denne del af pensum er tilgængelig via fagets hjemmeside.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Feedback gives primært via diskussion af cases m.v. - + naturligvis ved eksamen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • Forelæsninger
  • 178,25
  • Total
  • 206,25