Bank- og Finansret

Kursusindhold

Hovedproblemstiillingerne omfatter bl.a. følgende:

- Hensyn bag finansretten og det udbyggede sæt af forskellige nationale og EU-retlige retskilder
- Tilladelse, virksomhedsområde og eneret
- Pengeinstitutter, investering, realkredit og pension – produkter og ydelser
- Ledelse, forbrugerbeskyttelse og kapitalforhold indenfor de 4 områder
- Offentligt tilsyn, herunder Finanstilsynet
- Nødlidende banker
- Fremtidsudfordringer, herunder disruption og fintech

Kan med fordel bygge videre på selskabsretten og kapitalmarkedsretten

Engelsk titel

Banking and Finance

Målbeskrivelse

Viden om det finansielle system, herunder de finansielle virksomheder, markeder og ydelser, samt det retlige grundlag, herunder danske og EU-retlige regelsæt, om tilladelse, ledelse, forbrugerbeskyttelse, kapitalforhold, rådgivning og afsætning m.v.

Færdigheder mht at identificere de relevante meget omfattende retskilder og anvende dem på de enkelte relevante områder og konflikter. Desuden færdigheder mht at identificere de bagvedliggende hensyn og at sætte regelsættet ind i en samfundsmæssig ramme.

Kompetencer til at rådgive om finansretlige forhold og til at se de juridiske forhold i sammenhæng med økonomiske og kommercielle forhold.

Cases samt diverse oplæg

Beslægtede fag (eventuelle beslægtede fag eller beslægtede fagområder):
Selskabsret , Kapitalmarkedsret, Finansieringsret, Pensionsret

Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Selvevaluering og drøftelse på holdet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Total
  • 206,25