Visuel kultur: Digital praksis og teori

Kursusindhold

Kursets mål er at give den studerende kompetencer til at forstå og analysere det digitales betydning for visuel kultur og kommunikation i dag. Dette gøres gennem læsning og diskussion af teoretiske tekster, gennem små praktiske afprøvninger af et par digitale redskaber - og gennem konceptudvikling af digitale produkter. Kurset er således både teoretisk og praktisk, hvilket har til formål at give den studerende redskaber til selv at tilrettelægge og konceptualisere forskellige former for digital mediering og kommunikation samt forholde disse områder til relevante teorier om visualitet, sociologi og kulturteori. Et delmål er desuden at skabe refleksion over, hvordan digital teknologi påvirker såvel arbejdsprocesser, kreativitet og analyse. Kursusgangene er inddelt i en række temaer som f.eks. digitalt fotografi, sociale medier, overvågningsproblematikker, selviscenesættelse og lokative medier. Undervejs inddrages praktisk kendskab til konceptudvikling, budgetlægning og eksempler på finansiering.

Kurset kræver aktiv deltagelse i - og aflevering af - en lille midtvejsopgave, der består af skitseproduktion af en lokativ app, der laves i samarbejde med forskellige virksomheder - samt en skriveøvelse. Den lokative app udfærdiges i grupper på 5-6 studerende, mens skriveøvelsen udføres individuelt. Det anbefales, at man inddrager midtvejsproduktionen til den endelige eksamen.

Den endelige eksamensopgave består af synopsis og konceptskitse til digitalt produkt samt en mundtlig eksamen. Konceptskitsen til det digitale produkt til eksamen kan laves selvstændigt eller i grupper.

Engelsk titel

Visual Culture

Forelæsninger og praksisundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 75
 • Forberedelse
 • 260
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420