Visuel kultur/Kunsthistorie/Moderne kultur - Materialisme/Materialitet

Kursusindhold

Det materielle vender tilbage! Om struktur, stof, performativitet og affekt.

 

Ideen om det materielle som en vigtig faktor i aktuel humaniora har de seneste år udviklet sig som en stærk ny ide efter flere årtier med fokus på strukturelle forhold i termer af betydning, sprog og diskurs, ofte samlet i begreber om repræsentation.

 

Det materielles tilbagekomst er ikke så underlig. Materielle forandringer er i dag blevet en afgørende problemstilling som rækker fra nye forståelser af hjerne og kognition som neurobiologisk stof, over ANT, actor-net work systemers materialitet, materialkultur og antropologi, ny interesse for miljøforandringer gennem fokus på menneskelig påvirkning, det antropocene, hyperobjekter mm., feministers og kritiske teories interesser for krop og 'vibrant matter', interesse for rigdom og materialitet efter finanskrisen, ideer om stoflig praksis og nonrepresentation, samt nye filosofiske debatter om spekulativ materialisme og realitet. Vi kigger på materialismens tilknytning til det visuelle, herunder haptisk visualitet og affekt.

 

Kurset giver et førstehånds indtryk af det nye felt, gennem introduktioner til det centrale ideer, baseret på Bruno Latour, Jane Bennett, Daniel Miller, Nigel Thrift, Steven Shaviro, Timothy Morton, Laura Marks m.fl., samt ny forståelser af ideer om stof i den historiske fænonomenologi og i ikke-vestlige kulturer (Japan).

 

Kurset består af 14 lektioner af 4 timer som behandler baggrundsteori om den nye materialisme: fra struktur til stof. Derefter fokus på to tema-felter: krop, teknologi og performativitet, og transvisualitet: det visuelle som stof og non-represetation.

 

Kurset inkluderer museumsbesøg, øvelser til opgaveskrivning og forberedelse til skriftlig/mundtlig eksamen.

 

Studerende fra Kunsthistorie, Visuel Kultur og Moderne Kultur og Kulturformidling kan aflægge eksamen i et frit-emne modul fra deres egen studieordning, enten skriftlig eller mundtlig eksamen.

 

Studerende fra andre fag på KA niveau følger enkeltstående tilvalgsmoduler i Visuel Kultur KA-studieordning (modul 11 eller 13).

 

Studerende på BA niveau følger studieordning for Enkeltstående BA tilvalg, Kunsthistorie, enten mundtlig eller skriftlig eksamen (modul I eller modul II). Kurset kan også bruges til BA projekt.

Engelsk titel

Visuel Culture/Art History/Modern Culture: Materialism

Forelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Studerende fra Kunsthistorie, Visuel Kultur og Moderne Kultur og Kulturformidling kan aflægge eksamen i et frit-emne modul fra deres egen studieordning, enten skriftlig eller mundtlig eksamen.


Studerende fra andre fag på KA niveau følger enkeltstående tilvalgsmoduler i Visuel Kultur KA-studieordning (modul 11 eller 13).

Studerende på BA niveau følger studieordning for Enkeltstående BA tilvalg, Kunsthistorie, enten mundtlig eller skriftlig eksamen (modul I eller modul II). Kurset kan også bruges som inspiration til BA projekt.
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420