Visuel kultur: Visualitetsteori

Kursusindhold

Kurser.ku.dk_2017

 

Kursets indhold

 

Kurset har til hensigt at give den studerende grundlæggende teoretisk viden om billeder og visuelle fænomener, som giver det sociale og kulturelle liv en særlig dimension af visuel kultur og muliggør særlige betydninger. Dette ud fra et kendskab til de væsentligste teoridannelser i feltet, med et fokus på perioden fra 1945 til i dag.

 

Disse teorier præsenteres i fem temaer, som strukturerer forelæsninger, gennemgange, grupper mm.: I. Introduktion: Visuel Kultur: Billedstudier og Visualitetsstudier; II. Visualitet: Dimension og Struktur; III. Visualitet og Imagination: Det Imaginære; IV. Visualitet og Samfund: Kultur og Koder; V. Visualitet som formation: Scapes/Visual Literacy.

 

Nogle af de behandlede teorier vil du kende fra dit BA-studier, f.eks. teorier om repræsentation eller diskurskritik, andre er sandsynligvis nye, f.eks teorier om det imaginære. Der er ikke én givet teori for visuel kultur, da området stadig er nyt, men kurset behandler temaer, som har stor betydning for visuel kultur, som f.eks. repræsentation, kodning, erfaring, imagination, mediering mm.

 

Modulet er løst koordineret med Modul 14 Analytik/Visuelle Felter, og det anbefales at disse to moduler tages parallelt i det første semester af studiet, for at sikre den optimale introduktion til visuel kulturs faglige felt.

 

Samtidig indgår etablering af en mentor i visuel kultur i kurset, se materiale på https://www.facebook.com/groups/mentorvk/?fref=ts. Du skal etablere en mentor fra star af studiet.

 

Kurset opererer med tre læringsspor:

 1. Et spor der introducere til visuel kultur og visualitetsbegrebet ved hjælp af en række teorier, der på forskellige måde definerer, behandler og diskuterer visualitet og visuel kultur. Kurset instruerer indledningsvis i teknikker til effektiv gennemlæsning af teoretiske tekster.

 2. Et spor der udvikler den studerendes aktive problemfokusering på seks forskellige niveauer, bl.a. gennem gruppearbejde: ”huske teori”, ”forstå teori”, ”anvende teori”, ”analysere med teori”, ”vurdere med teori” og ”skabe med teori” (Blooms taksonomi).  

 3. Et spor der træner i brug af teori til tekstskrivning gennem at skrive et 1000 ords øvelses-essay om tema I-III (se ovenfor) med særligt fokus på at opstille tydelige og produktive problemstilling ved brug af teorien. I opgaven skal inddrages en case fra visuel kultur-branchen, som du skal finde i samarbejde med din mentor. Essayet skrives i uge 42-43 med plenum og feedback i uge 44, og alle bliver coachet undervejs og får individuel feedback.

   

  Kurset vil involvere en arbejdsproces for deltagerne samt et læringsmiljø, baseret på faste grupper. Hver kursusgang starter med obligatorisk forberedende gruppearbejde på 1-2 timer, fra 12-14, hvor undervisereren står til rådighed for konsultationer. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.00 til gruppearbejde og/eller individuel forberedelse, 12.00-14.00, herunder frokost og socialt samvær, og fortsætter med forelæsninger, gruppearbejde, plenum mm, fra kl. 14.00 frem til kl. 18.00.

  Det forventes at den studerende gennemlæser tekster hjemme to gange til hver kursusgang.

   

  Det forventes samtidig at alt fravær meddeles underviseren gennem afbud.

   

  Kurset bruger e-learning i forskellige sammenhænge, bl.a. brug af f.eks. vodcasts af tidligere forelæsninger til hver hoveddel (se vodcast til Del I: http://video.ku.dk/secret/10293613/df2b7b49ec94cc19f55ac13e9c6100c8) og til at træne en visuel fantasi gennem opslag på kursets facebook-side (facebook fra sidste år, Provocative Visuality https://www.facebook.com/groups/1794357300811180/?fref=ts.)

   

  Kurset vil afholde to Visualitetsaftener, fra 18.00-21.00, hvor undervisningen fortsætter i socialt samvær. Den første vil lægge i uge 36, tirsdag 5 september 2017, på Restaurant Medina (http://restaurantmedina.dk/), 19-21, hvor sidste års studiestartere er inviteret og hvor Visuel Kulturs mentorordning vil blive introduceret.

   

Engelsk titel

Theory of Visuality

Uddannelse

Visuel kultur

Forelæsninger baseres på intens tekstlæsning og diskussioner i undervisningen, gruppearbejde til forberedelse og i timer, øvelses-essay, stand up analyser, træning i akademisk tekstskrivning og refleksion. Vi mødes hver tirsdag kl. 12 til gruppearbejde og/eller individuel forberedelse, 12.00-14.00, herunder frokost og socialt samvær og fortsætter med forelæsninger, gruppearbejde, plenum mm, fra kl. 14.00 frem til kl. 18.00.

Baggrundslitteratur (læses en gang op til kursusstart)

Stuart Hall (ed), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices London: Sage Publications 1997.

Malcolm Barnard, Approaches to Understanding Visual Culture. Palgrave Macmillan 2001.

Supplerende baggrundslitteratur (frivillig)

Marita Sturken and Lisa Cartwright, Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 9-48; James Elkins, Visual Studies: A Skeptical Introduction. London: Routledge, 2003, pp. 63-123.

Kursets kompendie og undervisningsplan (på Absalon) er klar start august 2017, kompendiet købes på HUM Webshop:   http:/ / www.webshophum-dk.ku.dk/ shop/ frontpage.html

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420