German - Advanced Translation German-Danish and Oral Productional Proficiency in German

Course content

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte et genremæssigt bredt udvalg af vanskeligere tyske tekster til ækvivalente og/eller pragmatisk dækkende danske tekster, som er præget af stilistisk, idiomatisk, syntaktisk og ortografisk sikkerhed
 • på akademisk niveau redegøre for de lingvistiske, oversættelsesteoretiske og metodiske grunde til, at bestemte oversættelsesløsninger er valgt frem for andre
 • støtte sin argumentation empirisk, teoretisk og metodisk samt ved hjælp af tilgængelige hjælpemidler.

 

Sprogfærdighed er endvidere præget af:

 • en god forståelse for akademisk fagsprog og korrekt og hensigtsmæssig brug af terminologi
 • en intonation og udtale, der ikke afviger væsentligt fra en af flere mulige tyske standardnormer.
ECTS
7,5 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assessment
 • Category
 • Hours
 • Preparation
 • 176,75
 • Lectures
 • 28
 • English
 • 204,75