Tysk - Sprogfærdighed, medier og oversættelse tysk-dansk & Sproglig analyse

Kursusindhold

Kurset består af 2 parallelle forløb:

 • Sprogfærdighed, medier og  oversættelse tysk-dansk
 • Sproglig analyse

 

Sprogfærdighed, medier og oversættelse tysk-dansk

Der opøves færdigheder i at:

 • demonstrere tilstrækkelig præcis forståelse af en almensproglig tysk tekst, så den kan oversættes til et velfungerende dansk, der er tilpasset målgruppen og tekstgenren
 • kommentere oversættelsen med hensyn til kontrastive forhold, hjælpemidler og strategi
 • gøre rede for de udfordringer, der knytter sig til oversættelsen af ord og konstruktioner i en konkret tekst

 

Sproglig analyse

Der opøves færdigheder i at:

 • analysere en tysk tekst fra sætningsniveau til morfemniveau, herunder identificere og karakterisere de sproglige komponenter
 • redegøre for brugen af fleksionskategorier som f.eks. tempus, kasus og modus
 • redegøre for ordgruppers opbygning
 • redegøre for topologiske forhold, primært inden for sætningen
Engelsk titel

German - Language Proficiency, Media and Translation German-Danish & Linguistic Analysis

Uddannelse

Tysk

Kurset består af to dele

Bachelor grundfag efter 2016-studieordningen

HTYB00991E: Sprogfærdighed, medier og oversættelse tysk-dansk 7,5 ECTS
HTYB01001E: Sproglig analyse 7,5 ECTS

eller

Bachelortilvalg efter 2016-studieordningen

HTYB10221E: Sprogfærdighed, medier og oversættelse tysk-dansk 7,5 ECTS
HTYB10231E: Sproglig analyse 7,5 ECTS

Holdundervisning. Der er samundervising med BA-grundfag og BA-tilvalg

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 373,5
 • Total
 • 409,5