ÅU TYS - Modul 1: Basissprog (sammen med BA-TV HTYÅ10201U) forår 2017

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at:

 • løse opgaver inden for udvalgte dele af den centrale tyske grammatik, især med henblik på sprogfærdighed
 • identificere bøjningsformer og deres funktion
 • beherske grundlæggende sætningsanalyse og ordklassebestemmelse
 • beskrive grundlæggende kontrastive forhold mellem tysk og dansk
Engelsk titel

ÅU TYS - Module 1: Basic language

Uddannelse

Bachelor-grundfag efter 2016-studieordningen HTYÅ00916U

Bachelor-tilvalg efter 2016-tilvalgsstudieordningen HTYÅ10201U

Forelæsninger, holdundervisning og hjemmeopgaver

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse
 • 186,75
 • Total
 • 204,75