TYR, Tyrkisk tekstlæsning og skriftlig fremstilling (F18)

Kursusindhold

Gennem læsning af tekster og skriftlige opgaver opøver den studerende evne til at udtrykke sig i fri skriftlig form på tyrkisk

Engelsk titel

Turkish text reading and essay writing

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk,  Hebraisk, Persisk og Tyrkisk 2015

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning

Tyrkisk tekstlæsning og skriftlig fremstilling (fagelementkode HTRB00631E)

BA 2010-studieordning:
Tyrkisk tekstlæsning og skriftlig fremstilling (fagelementkode HTRB01291E)

Forståelse, udtryksform og grammatik øves gennem skriftlige øvelser

Efter aftale med underviser.

Bestået Kommunikativt Tyrkisk 2

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5