AFLYST: TORS, Akademisk læsning: Læse- og skrivestrategier (E17)

Kursusindhold

Bliv bedre til at skrive. Kurset Akademisk Skrivekursus har fokus på den gode skriveproces og den gode formidling. I en vekselvirkning af forelæsninger, seminarer, skriveøvelser og feedback på deltagernes egne opgaver gennemgås struktur, argumentation, stilistik og akademiske konventioner i den akademiske opgave såvel som i populærvidenskabelig, journalistisk formidling.

Engelsk titel

CANCELED: Academic reading: Reading- and writing strategies

Uddannelse

2., 3. og 4.-års studerende på ToRS, alle BA-uddannelser

Forelæsning, seminarer og individuelle opgaver

Der er ingen forudsætningskrav til kurset

Det er obligatorisk for nogen uddannelser at følge kurset. Se uddannelsernes kursusbeskrivelser.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 28
  • Forberedelse
  • 0
  • Total
  • 28