AFLYST: TORS, Projektstyring og eksamensforberedelse (E17)

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at give færdigheder og kompetencer i projektstyring i forbindelse med større opgaver og eksaminer på BA-niveau. I løbet af kurset vil de studerende blive introduceret til grundlæggende redskaber til projektstyring i opgaveskrivning samt strukturering af eksamensforberedelse.

På kurset arbejdes med de studerendes egne opgaver og pensum i samarbejde med vejledere fra de relevante fag. Undervisningen knytter sig til fagbeskrivelserne for hhv. (Indsæt ny tekst her)

Engelsk titel

CANCELED: Project management and exam preparation

Uddannelse

Alle studerende på 5.og 7. semester

Forelæsninger, øvelser og vejledning

Vil blive lagt i Absalon

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Praktiske øvelser
  • 6
  • Projektarbejde
  • 8
  • Total
  • 42