Teater- og performancestudier: Teaterhistorie 1

Kursusindhold

Kurset i teaterhistorie for grundfag og BA-tilvalg giver et overblik over teatrets og scenekunstens historie fra antikken til i dag. Forløbet er tilrettelagt kronologisk og består af 14 undervisningsgange med forelæsninger og kollokvier og 7 øvelses-/seminargange (hvor holdet er delt i to: et tirsdags formiddagshold og torsdags eftermiddagshold).

Kurset har til formål at bibringe den studerende færdigheder i at genkende, vurdere og perspektivere teatrets og scenekunstens udvikling og udtryk gennem tiderne ud fra en række forskellige tematiske, stilistiske og kulturhistoriske kontekster.

I løbet af kurset skal de studerende have godkendt to mindre skriftlige opgaver. De to opgaver indgår sammen med en sammenfattende refleksion over undervisningsforløbet i den portfolio, der dokumenterer aktiv undervisningsdeltagelse.

 

 

Engelsk titel

Theatre History 1

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning plus seminarhold samt videoforevisninger.

Grundbog:

Uppfostran, underhållning, uppror: En västerländsk teaterhistoria af Per Arne Tjäder

Seminarhold 1 og 2 undervisningsuger:

Tirsdag seminarhold 1: uger: 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49

Torsdag seminarhold 2: uger: 37, 38, 43, 45, 47, 49.I uge 41 vil hold 2 deltage i seminaret sammen med hold 1 på tirsdagen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 104
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 42
 • Seminar
 • 21
 • Total
 • 210