TS, Specialeseminar (F18)

Kursusindhold

Der diskuteres problemstillinger, analytiske problemer, formalia og projektstyring. Der gives individuel specialevejledning af faglærere på ToRS.

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier 2015-ordning

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier 2009-ordning

Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som skal tage modul 7 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

Målbeskrivelse

Speciale

Se uddannelsesside på KUnet vedr. specialekontrakt

Forelæsninger, opgavediskussioner og studenterfremlæggelser

Litteraturen er tilgængelig online og i Absalon

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 4
  • Total
  • 4