Spansk - Valgfag, skriftlig formidling (KA tilvalg)

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • at skriftligt fremlægge et akademisk emne klart og struktureret på spansk
 • at vise selvstændighed og præcision i fremstillingen
 • at bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikalske, diskursive og leksikalske ressourcer
Engelsk titel

Spanish - Elective subject, written communication

Holdundervisning. Samundervises med Spansk BA: Valgfag, mundtlig formidling

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 40,25
 • Total
 • 68,25