Spansk - Kontrastivt sprog og oversættelse (KA-tilvalg)

Kursusindhold

Formålet med dette fagelement er for det første at træne i dels at skrive grammatisk korrekt spansk, og dels at oversætte til og fra spansk. Dertil kommer at der på kurset vil blive undervist i og diskuteret hvilke udfordringer man typisk møder i forbindelse med oversættelse. Vi vil opøve færdigheder i at analysere bestemte forskelle mellem spansk og dansk sprogbrug som sprogtypologiske forskelle. Man afleverer oversættelser som bliver rettet og gennemgået i timerne som udgangspunkt for gennemgang af grammatiske problemer og diskussioner af typologiske forskelle mellem dansk og spansk, og oversættelsesmæssige problemstillinger

Engelsk titel

Spanish - Contrastive language and Translation

Fagelementet består af holdundervisning i forløbet Kontrastivt sprog.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 204,75