Spansk - Spaniens historie, kultur og litteratur (KA-tilvalg)

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for hovedtrækkene i Spaniens udvikling herunder inddrage relevante historiske, litterære og kulturelle perspektiver på nationens dannelse  
 • at vise overblik over og forståelse af periodens hovedproblematikker  
 • at sætte denne viden i sammenhæng med den internationale kontekst og aktuelle problemstillinger og holdninger i Spanien i dag 
 • at vise selvstændighed i forståelsen af disse sammenhænge 
 • at læse originaltekster på spansk og placere dem i deres historiske og litterære kontekst 
 • at vise sikkert kendskab til historiske og kulturelle grundbegreber og strømninger.
Engelsk titel

Spanish - Spanish History, Culture, and Literature

Holdundervisning og forelæsninger.

Samlæses med Spansk BA: Spaniens historie, kultur og litteratur

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75