Spansk - Frit Emne 1: Oversættelse fra og til spansk – kontrastive kulturstudier

Kursusindhold

Kurset har fokus på tre delelementer:

 • Oversættelsesproduktet – træning i at oversætte fra spansk til dansk og vice versa
 • Træning i teoretisk refleksion over egen oversættelse
 • Træning i at lave oversættelseskommentar

 

Følgende emner og teoretisk refleksion vil indgå i kurset:

 • Oversættelse, filosofi og kognition

 • Ækvivalensbegrebet

 • Tekstgenre og funktion

 • Oversættelse af kulturelementer

 • Oversættelse og den historiske kontekst

 • Kontrastiv lingvistik og sprogtypologi – herunder bl.a. betydning ved oversættelse af børnelitteratur

 • Oversættelse – proces og teknik (informationsteknologi, pædagogik, træning, instruktion mm.)

 

 

Engelsk titel

Spanish - Free Topic 1: Translation Spanish – Danish and Danish – Spanish. Contrastive culture studies

Holdundervisning

Basislitteratur:

 • Exploring Translation Theories, Antony Pym, Routledge; (2. edition 2014)

 • Introducing Translation Studies, Jeremy Monday (Routledge, 4th edition 2016)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75