Spansk - Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 - i dag (BA tilvalg)

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • at redegøre for væsentlige temaer og problematikker i Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag 
 • at analysere og perspektivere en selvdefineret problemstilling 
 • at sætte det valgte emne ind i en bredere historisk, kulturel og/eller litteraturhistorisk sammenhæng 
 • at indgå i en dialog omkring det valgte emne 
 • at selvstændigt udarbejde en synopsis
Engelsk titel

Spanish - Latin-American history, culture and literature from 1800 till today

Holdundervisning.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Total
 • 409,5