Spansk - Tekstanalyse 1 (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Undervisningen består af en forelæsningsrække og af holdundervisning på faget. I forelæsningsrækken fremstilles en række centrale teoretiske problemstillinger vedrørende tekstanalysen. På holdøvelserne diskuteres og øves anvendelsen af de teoretiske elementer. Hver studerende skal medvirket ved et oplæg i forbindelse med holdundervisningen. Der udbydes tekstanalyse forelæsninger som supplering til kurset.

Engelsk titel

Spanish - Text analysis 1

Holdundervisning

Deltagelse i fællesforelæsningerne i Tekstanalyse.

Samlæses med Spansk BA: Tekstanalyse 1

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 204,75