Spansk - Grammatik og kognition

Kursusindhold

Vi vil på dette kursus fokusere på en række særligt karakteristiske problemstillinger i spansk grammatik, med særligt henblik på deres identifikation og analyse og den sprogteoretiske ramme.

Der lægges særligt vægt på systematik, argumentation og klarhed i fremstillingen af disse problemstillinger.

Der vil også i et vist omfang lægges vægt på den grammatiske indsigts praktiske anvendelighed.

Der laves løbende opgaver/øvelser i læsegrupper som forberedelse til og en integreret del af undervisningen

Engelsk titel

Spanish - Grammar and cognition

Holdundervisning

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Total
  • 204,75