Spansk - Spaniens og Spanskamerikas historie, kultur og litteratur frem til år 1800

Kursusindhold

 • Der opnås færdighed i:
 • at redegøre for hovedtrækkene af Spaniens og Spanskamerikas historie, kultur og litteratur op til 1800  
 • at analysere og perspektivere en tekst i relation til dens historiske, kulturelle og/eller litteraturhistoriske baggrund 
 • at anvende tekstanalytiske færdigheder på avanceret niveau.
Engelsk titel

Spanish - Spanish and Spanish American History, Culture, and Literature before 1800

Fagelementet består af holdundervisning i forløbet Introduktion til Spaniens og Spanskamerikas historie, kultur og litteratur frem til år 1800 samt fællesforelæsninger i Europæisk kulturhistorie

Deltagelse i fællesforelæsningerne i Europæisk kulturhistorie

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • Total
 • 409,5