Spansk - Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 - i dag

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • redegøre for væsentlige temaer og problematikker i Latinamerikas histo-rie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag
 • analysere og perspektivere en selvdefineret problemstilling
 • sætte det valgte emne ind i en bredere historisk, kulturel og/eller littera-turhistorisk sammenhæng
 • indgå i en dialog omkring det valgte emne.
Engelsk titel

Spanish - Latin-American history, culture and literature from 1800 till today

Holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Total
 • 409,5