ÅU SPA - Modul 1: Anvendt fonetik (sammen med BA-TV HSPÅ10211U) AFLYST

Kursusindhold

Gennemgang af elementære regler for udtale af spansk, set i relation til typiske fejl for dansk andetsprogstilegnelse af spansk. Formålet med dette kursus er at de studerende skal have kendskab til de udtalefejl en dansker typisk laver og kunne korrigere dem. For at kunne det skal de kende de basale spanske udtaleregler, specielt de regler der karakteristisk adskiller sig fra de tilsvarende danske. Undervisningen er baseret på lærergennemgang og lytte/udtaleøvelser.

Engelsk titel

ÅU SPA - Modul 1: Spanish - Applied phonetics

Uddannelse

Bachelor-grundfag efter 2016-studieordningen HSPÅ00721U

Bachelor-tilvalg efter 2016-tilvalgsstudieordningen HSPÅ10211U

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 18
  • Forberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 136,5