REL, Diskurs og praksis (E17)

Kursusindhold

Kurset forsætter og viderefører på et højere niveau de grundbegreber som blev behandlet på tilvalgets BA-del.

Kurset indfører i de nutidige religionsfaglige diskussioner om sproglige, rituelle og visuelle repræsentationer af religiøse forestillinger, narrativer, normer, praksisser og fællesskaber på kandidatniveau. De centrale metodologiske udfordringer i religionshistorisk analyse diskuteres i relation til øvrige humanistiske discipliner.

Engelsk titel

Discourse and practice

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2017

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2016

Kandidatuddannelsen i Religionshistorie, 2008

Målbeskrivelse

KA gymnasierettet, 2016-studieordning:
Diskurs og praksisk (fagelementkode HRVK03011E)

KA 2008-studieordning:
Tekst og metode (fagelementkode HRHK03621E)

Ritual og praksis (fagelementkode HRHK03611E)

Holdundervisning med diskussion

Oplysninger være tilgængelig på Absalon i god tid

For at blive optaget på kandidatsidefaget i religionsvidenskab skal den studerende være indskrevet på et centralt fag på kandidatniveau og have bestået det gymnasierettede bachelortilvalg i religionsvidenskab (efter 2015-studieordningen eller senere).

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5