REL, Metoder i religionsforskningen (F18)

Kursusindhold

Kurset er planlagt i sammenhæng med Teorier og analysestrategier i religionsforskningen, således at de studerende kan kombinere teoretiske og metodiske kompetencer der opnås i de to fagelementer.

Kurset koncentreres om en udvalgt religionsvidenskabelig problemstilling i forbindelse med fælles indsamling af materiale. I løbet af kurset indføres den studerende i en række religionsvidenskabelige metoder, som belyser den udvalgte problemstilling. De studerende skal selv vælge et problemfelt og de relevante metoder til at analysere det.

Engelsk titel

Methods in the study of religion

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2018

Studieordning for kandidatuddannelse i Religionshistorie, 2017

Studieordning for kandidatuddannelse i Religionssocikologi, 2017

Studieordning for kandidatuddannelse i Religionshistorie, 2008

Studieordning for kandidatuddannelse i Religionssociologi, 2008

 

Målbeskrivelse

KA 2017 og 2018-studieordning:

Metoder i religionsforskningen (fagelementkode HRVK03061E )

KA Religionshistorie 2008-studierodning

Ritual og praksis (fagelementkode HRHK03621EE)

Tekst og metode (fagelementkode HRHK03631E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning

Religion og samfund – metoder (fagelementkode HRSK03421E)

Særligt studeret område: Regional religionssociologi (fagelementkode HRSK03481E)

Holdundervisning med studenteroplæg

Oplysninger være tilgængelig på Absalon i god tid

Adgangsgivende eksamen til den religionsvidenskabelige KA-uddannelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 56