REL, Religionshistorisk specialisering: Religionsfilosofi (E17)

Kursusindhold

Kurset indfører i filosofisk refleksion over, og analyse af, religiøse udsagn, forestillinger og handlemåder, og behandler således religionsfilosofiske, etiske og ideologiske problemstillinger og emner.

Engelsk titel

Specialization in the Study of Religion: philosophy of religion

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2017

KA- studieordning i Religionshistorie, 2008

 

Målbeskrivelse

KA 2017-studieordning:
Religionshistorisk specialisering A (fagelementkode HRVK03091E)

KA 2008-studieordning:
Religionsfilosofi (fagelementkode HRHK03611E)  

Holdundervisning, med samtaler på baggrund af kilder

Oplysninger være tilgængelig på Absalon i god tid

Adgangsgivende eksamen til den religionsvidenskabelige KA-uddannelsen

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5