RUS, Fagteori (F18)

Kursusindhold

Se beskrivelse i studieordning.

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Målbeskrivelse

KA Russisk, 2008-ordning:
Fagteori (fagelementkode HRUK03311E)

Vejledning ud fra den studerendes valg af fagteorier.

Aftales mellem underviser og studerende.

Det anbefales at anvende fagteorifaget som optakt til specialet.

Indskrivning på KA i Russisk sprog og kultur

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 178,25
  • Vejledning
  • 28
  • Total
  • 206,25