RUS, Russisk propædeutik 2 (F18)

Kursusindhold

Den studerende skal til eksamen kunne

 • oplæse kendt skriftligt materiale på russisk med korrekt udtale

 • oversætte ikke på forhånd kendt skriftligt russisksproget materiale til dansk

 • redegøre på dansk for morfologi og syntaks i skriftligt russisksproget materiale

 • indgå i en enkel dialog på russisk ud fra russisksproget materiale og med en udtale, der ikke er kommunikationsforstyrrende

 • Disse faglige mål opnås gennem holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, dialog mellem underviser og studerende, skriftlige opgaver samt grammatisk analyse og evt. sproglaboratorieøvelser og gruppearbejde.
Engelsk titel

Russian Propaedeutics 2

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-ordning:
Propædeutik 2 (fagelementkode HRUÆ00021E)

Holdundervisning i form af gennemgang af det russiske sprogs grundlæggende grammatik med øvelser og samtale på russisk ud fra enkle russisksprogede tekster.

Oplyses i forbindelse med undervisningen

Kurset henvender sig til dem, der ikke kan russisk i forvejen, eller som ikke kan dokumentere russiskkundskaber, svarende til gymnasiets A-niveau.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 112
 • Forberedelse
 • 300,5
 • Total
 • 412,5