RET, Specialeseminar

Kursusindhold

Generel vejledning om specialeskrivning samt mundtlig fremlæggelse og diskussion af igangværende og påtænkte projekter.

Engelsk titel

Thesisseminar

Uddannelse

Kandidatuddannelse i retorik

Seminar og workshop

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen følger undervisningssproget
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 8
  • Seminar
  • 8
  • Total
  • 16