ÅU REN - Modul 1: Renæssancekundskab 1: Italiensk Renæssance AFLYST

Kursusindhold

Kurset giver en almen introduktion til renæssancen som begreb og periode. Undervisningsforløbet giver indblik i den italienske renæssance ca. 1400-1550. I løbet af kurset behandles en række grundlæggende begreber, som har været diskuteret i forhold til renæssancen; fx opfattelse af individet og virkelighedssyn, naturopfattelse, verdensbillede, opdagelsesrejser, mikrokosmos og makrokosmos samt astrologi. Kurset beskæftiger sig desuden med bydannelse og modsætningen by/land, humanisme, reception af antikken, rumopfattelse, teoridannelse på akademierne, sekularisering, dialektikken nationalt og internationalt, forholdet mellem latin og modersmål, diskussioner om det korrekte nationalsprog, med mere. Den kulturhistoriske udvikling vil blive placeret i en historisk kontekst. Der bliver inddraget primærmateriale i form af billeder, monumenter og originaltekster (som oftest i oversættelse). I tilknytning hertil arbejdes der uddybende med et mere specifikt område efter aftale med underviseren.

Engelsk titel

ÅU REN - Modul 1: Renæssancekundskab 1: Italiensk Renæssance

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Forberedelse
  • 373,5
  • Total
  • 409,5