ÅU REL, Hellenistiske mysteriereligioner (E17)

Kursusindhold

Kurset indfører i de religioner som kaldes mysteriereligioner fordi de krævede indvielser, der gav adgang til hemmelig viden, ofte med henblik på at opnå en bedre tilværelse efter døden. I romerriget blev nogle af disse meget udbredte. Bedst kendt er vel Mithraskulten, Isiskulten og kulten for Attis og Kybele, men der kendes flere. I kurset behandles de forskellige religioner og deres plads i det romerske imperium. 

Engelsk titel

Hellenistic Mystery Religions

Uddannelse

Udbydes via studieordningen Religionsvidenskab for Åbent Universitet,
2010.

Målbeskrivelse

BA 2010-ÅU studieordning:
Religionshistorie (fagelementkode HREB00461E)

Holdundervisning

Oplysninger vil være tilgængelig på Absalon i god tid

Der er ingen forudsætningskrav til kurset

For studerende på Åbent Universitet

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Forberedelse
  • 388,5
  • Total
  • 412,5