Portugisiske og brasilianske studier - Globale udfordringer for den portugisisktalende verden

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

at analysere med brug af relevante teoridannelser og videnskabelige metoder og på en klar og nuanceret måde diskutere globale udfordringer til den portugisisktalende verden med særlig henblik på miljøet, bæredygtighed og udvikling  

at undersøge og kritisk analysere mulige politiske, økonomiske, samfundsmæssige, kulturelle og/eller moralske aspekter af globale udfordringer samt strategier, der bruges i den portugisisktalende verden til at tackle udfordringerne 

at præsentere den valgte problemstilling i et højt grammatisk, ortografisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret gloseforråd som sprogligt basismål.

Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Global Challenges for the Portuguese-Speaking World

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Total
  • 409,5