AFLYST Portugisisk og brasilianske studier - Valgfrit tværfagligt emne A (Portugisisk emne A - Cinema )

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde 
 • at vise, hvorledes det særligt studerede emne er placeret i forhold til bredere faglige sammenhænge 
 • at diskutere det valgte emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder 
 • at foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af et fagligt stof 
 • at anlægge en teoretisk eller empirisk vinkel på emnet, der er relevant for den portugisisktalende verden 
 • at uanset eksaminationssprog udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt syntaktisk, ortografisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret gloseforråd
 • at operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi.
Engelsk titel

CANCELLED Portuguese and Brazilian Studies - Free Interdisciplinary Topic A (Protuguese Topic A - Cinema)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 409,5