Portugisiske og brasilianske studier - Kommunikativ grammatik

Kursusindhold

GRAMÁTICA COMUNICATIVA

Undervises på dansk og portugisisk.

I dette kursus er grammatikkens kommunikative funktioner i fokus.  Anvender vi metoderne fra tekst-, diskurs- og samtaleanalyse fra kurset Diskurs og identitet til at identificere systematiske forskelle mellem portugisiske og danske grammatiske valg.  De studerende skal omskriver portugisiske kildetekster til et portugisisk der er tilpasset forskellige modtagere og kommunikative formål, og forklare de leksikalske og grammatiske valg der er foretaget.  De skal sammenligne valget af grammatiske strukturer og registre på dansk og portugisisk (fra både Portugal og Brasilien) og forklare relationen mellem på den ene side tekststruktur og leksikalsk valg og på den anden side lingvistisk register.  Undervisningssprog er dansk og portugisisk. 

Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Communicative grammar

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 204,75