Portugisisk og brasilianske studier - Bachelorprojekt

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at gennemføre et projekt, der bearbejder en afgrænset problemstilling inden for et eller flere af uddannelsens felter (sprog og diskurs, litteratur, historie, samfundsforhold) 
 • at identificere og selvstændigt tilegne sig den teori og metode, som en faglig problemstilling kræver 
 • at begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig 
 • at redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teorier og metoder i forhold til projektets problemstilling 
 • at styre et projektforløb med en kompleks problemstilling inden for en given tidsramme  
 • at arbejde i et fagligt miljø og herunder at kunne udnytte vejlederens supervision som input til sit selvstændige arbejde 
 • at udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer 
 • at perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng  udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk sprog 
 • at sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Bachelor’s Project

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 409,5
 • Total
 • 409,5