Portugisisk og brasilianske studier - Professionsrettet kommunikation på portugisisk

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at sammenligne akademiske og erhvervsrettede tekster på portugisisk mht. genre (udtrykt i form af f.eks. grammatiske strukturer og ordvalg) og kommunikativt mål samt modtager 
 • at anvende kommunikationsteknikker 
 • at identificere og forklare interkulturelle kommunikative forskelle mellem Brasilien, Portugal og Danmark 
 • at udarbejde en individuel præsentationsmappe med tekster med forskellige kommunikative mål og modtagere 
 • at bruge nærlæsningsteknikker af skriftlige og (transskriberede) mundtlige kildetekster på portugisisk
 • at udvise færdigheder i portugisisk på et højere niveau
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies

Holdundervisning samt praktiske mundtlige og skriftlige opgaver samt øvelser i sprogbevidsthed.

Sproglige kompetencer svarende til Portugisisk/brasiliansk på 5. semester.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fagelementer der kan benyttes til dette kursus:
Formidling af portugisisk grammatik
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75