Portugisisk og brasilianske studier - Kommunikativ oversættelse

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for teorier og metoder inden for oversættelse 
 • at oversætte en portugisisk ikke-teknisk tekst til idiomatisk korrekt, situations- og genretilpasset dansk 
 • at oversætte kortere tekster fra dansk til portugisisk  
 • at udvise overblik over de strukturelle og kommunikative forskelle mellem dansk og portugisisk 
 • at reflektere over de oversættelsesstrategiske og kommunikationsteoretiske valg bag hver enkelt oversættelse 
 • at udarbejde forskellige oversættelser af den samme tekst til forskellige modtagerkredse og med forskellige kommunikative mål
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Communicative Translation

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver.

Sproglige kompetencer svarende til Portugisisk/brasiliansk på 5. semester.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fagelementer der kan benyttes til dette kursus:
Formidling af portugisisk grammatik
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 204,75