Portugisisk og brasilianske studier - Områdestudieseminar om sprog, diskurs og samfund

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at syntetisere sit kendskab til teorier og metoder tilegnet under bacheloruddannelsen på en nuanceret og tværfaglig måde 
 • at konceptualisere forskningsprojekter inden for den portugisisktalende verden af et omfang, der svarer til et bachelorprojekt 
 • at analysere forholdet mellem forskningens udgangspunkt (fx en bestemt tekst, et problem, sprogbrug, en teori) og arbejdsprocessen samt de typer af resultater, som kan forventes 
 • at udvise mental fleksibilitet og kreativitet ved at være i stand til at undersøge et forskningsprojekt og gennemtænke, hvordan resultatet ville være blevet, hvis en anden forskningstilgang var blevet brugt  
 • at formidle idéer, begreber og forskningspraksis på et grammatisk og pragmatisk velfungerende portugisisk
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Area Studies Seminar on Language, Discourse, and Society

Problembaseret læring, teamarbejde, seminar, oplæg. Studerende opfordres til at anvende seminarets faglige modeller som udgangspunkt for bachelorprojektet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75