POL, Særlig studeret emne inden for polsk (E17)

Kursusindhold

Kurset fokuserer på udvalgte træk/temaer i Polens kultur og samfundsforhold i et østeuropæisk perspektiv med særligt henblik på det moderne Polen/Centraleuropa

Engelsk titel

Individually Studied Polish Topic

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk og Russisk

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:  
Særligt studeret emne inden for Polsk (fagelementkode HPLB00791E) 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Tilpasset temaer

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 412,5