PERS, Persisk- Dansk oversættelse med grammatik (F18)

Kursusindhold

Oversættelse af middelsvære, moderne persiske tekster på basis af fagelementets indhold af morfologisk og syntaktisk analyse, oversættelse til et nuanceret og idiomatisk korrekt dansk, færdighed i anvendelse af grammatiske og syntaktiske analyseredskaber samt færdighed i at sammenligne og kunne forklare forskellene på persisk og dansk syntaks og grammatik.

Engelsk titel

Persian-Danish translation with grammar

Uddannelse

Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med
centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk 2015

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Persisk-dansk oversættelse med grammatik (fagelementkode HPEB00601E)

Klasseundervisning med diskussion deltagere og underviser imellem

Udleveres ved undervisningens påbegyndelse.

Bestået Persisk propædeutik & Kommunikativt persisk

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5