M2: Pædagogikkens historie (2017-ordning)

Kursusindhold

Modulet giver den studerende viden om og forståelse af pædagogikkens historie og udvikling, som den fremtræder i eksempelvis barndommens historie, opdragelsens historie eller de pædagogiske institutioners historie, klassiske og nyere pædagogiske teorier og grundbegreber (eksempelvis socialisering, erfaringsdannelse, frihed, lighed, differentiering, fornuftsudvikling, dannelse mv.), pædagogiske problematikker i historisk perspektiv – tilbagevendende og nye problematikker og deres italesættelser, fx teori-praksis. Der arbejdes med at identificere væsentlige pædagogiske begreber og temaer i deres historiske kontekst samt til, hvordan pædagogiske begreber og problematikker hænger sammen, kombineres og skifter indhold, betydning og prioritering i forskellige historiske perioders teoridannelser. identificere og diskutere afgrænsede pædagogiske problematikker i et historisk perspektiv, samt at formidle dette skriftligt og mundligt samt udøve kildekritik og foretage litteratursøgning.

Engelsk titel

The History of Education

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​paedagogik/​paedagogik_ba.pdf

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5