PÆD, Modul 6: Pædagogikkens historie.

Kursusindhold

Identificere væsentlige pædagogiske begreber og temaer i deres historiske kontekst.

Sondring mellem forskellige historiebegreber i relation til studiet af pædagogik og orientere sig i og anvende arkivdatabaser samt studere historiske kilder.

Engelsk titel

The History of Education.

Uddannelse

BA, Pædagogik

Holdundervisning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5