ÅU OLD Antikken i europæisk litteratur - fjernundervisning (forår 2018) AFLYST

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med den klassiske traditions betydning for europæisk litteratur fra middelalderen til nutiden og søger herved at perspektivere studiet af oldtiden. Undervisningen foregår på baggrund af et tekstudvalg, som eksemplificerer forskellige perioders og nationalkulturers gæld til antikke forbilleder og deres måder at recipere antikken på. Én gang om ugen skal deltagerne enkeltvis eller i grupper aflevere en opgave eller besvare spørgsmål. Underviseren kommenterer besvarelserne og sender dem tilbage, alt sammen over internettet. Desuden kan underviser og studerende kommunikere med hinanden gennem diskussionsfora og personlig mail. Kurset omfatter også to lørdagsseminarer, begge i København. Seminarerne er ikke obligatoriske, men det anbefales at man deltager.

Engelsk titel

Classical Tradition in European Litterature (spring 2018)

Uddannelse

Oldtidskundskab (KA-tilvalg)

Fjernundervisning via internettet samt to lørdagsseminarer på Københavns Universitet, Amager.

Bachelordelen af gymnasiesidefaget bestået, inklusiv propædeutisk græsk.

For at kunne deltage i kurset er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling, helst en bredbåndsforbindelse, men særlige computerkundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.

Ved for få tilmeldinger tilbydes plads på den ordinære undervisning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • Total
  • 0