DAN; Praktisk kulturformidling (kun BA-tilvalg)

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 beherske den skriftlige kulturformidlings teknikker og genre

 redegøre for de principper og genrekrav, der ligger bag en bestemt kultur-formidlende tekst

 formidle pået klart og tydeligt dansk

 udfolde sig sprogligt selvstændigt

 reflektere over og karakterisere egne skriftlige arbejder og læingsmetoder.

 belyse og karakterisere de studerede kulturinstitutioner og deres formid-lingspraksis ved brug af relevant historisk og teoretisk faglitteratur

 belyse de enkelte kulturinstitutioner, -miljøer og formidlingsformer på tværs af kultur- og kunstområder og i forhold til relevante uddannelsesmil-jøer

 relatere de studerede formidlingsformer til bredere kulturhistoriske, kultur-institutionelle og - politiske problemstillinger.

 

Engelsk titel

The Practice of Cultural Promotion

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg:

Kulturformidling 2013-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portofolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5