Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt seminar: Modernisme og avantgarde 1950-2000

Kursusindhold

Dette seminar beskæftiger sig med æstetiske, kompositoriske, institutionelle, ideologiske og politiske aspekter af modernistisk og avantgardistisk musik og lydkunst i anden halvdel af det 20. århundrede. Seminaret tilbyder en grundig introduktion til periodens værker, kunstnere, tendenser og strømninger. Og det diskuterer, hvilke synsvinkler, der kan og bør lægges på dette stof i dag, hvor postmodernismens kritik af det modernistiske projekt må tages med i betragtning, og hvor den kulturpolitiske situation ikke levner megen plads til den elitisme, der var en selvfølgelig del af efterkrigstidens europæiske og amerikanske modernisme.

Undervisningen er tilrettelagt så behovet både for grundige introduktioner og for diskussion og studenterinddragelse tilgodeses. Der er plads til forelæsninger, workshops, diskussioner og studenteroplæg – og til et par besøg af personer med tilknytning til de kunstneriske scener, som vi kommer til at arbejde med.

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab BA2012 ordn., BA2007 Enkeltstående tilvalgsordn.

Forelæsninger

Der undervises 3 lektioner om ugen i 14 uger.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se BA2012 studieordningen for nærmere detaljer (grundfag) eller BA2007 Enkeltstående tilvalgsordning, hvis du er tilvalgsstuderende. Der er forskel på de to eksamensformer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 293
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420